Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Utrecht
Software Development
HBO/Associate Degree
Hogeschool Zeeland
Technische Bedrijfskunde
HBO/Associate Degree
Hogeschool Zeeland
Bedrijfskunde
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Next Level Engineering
HBO/Master
Aeres Hogeschool
Geo Media & Design
HBO/Bachelor
Hogeschool Zeeland
Technische Bedrijfskunde
HBO/Bachelor
Hogeschool Zeeland
Civiele Techniek
HBO/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Cybersecurity
HBO/Associate Degree
Hogeschool INHolland
Security & Networking
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Amsterdam
Ervaringsdeskundige in de zorg
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.