Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Rotterdam
ICT Internet of Things
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Marketing, Technology & Customer Experience
HBO/Master
Universiteit Tilburg
Cognitive Science and Artificial Intelligence
WO/Bachelor
Universiteit Utrecht
Applied Data Science
WO/Master
Hogeschool Utrecht
Logistiek management
HBO/Associate Degree
Aeres Groep
Docent Dienstverlening en Producten
HBO/Bachelor
Universiteit Maastricht
Global Studies
WO/Bachelor
Avans Hogeschool
Human Resource Management
HBO/Associate Degree
Universiteit Twente
Mechanical Engineering
WO/Bachelor
Avans Hogeschool
Marketing Management
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.