Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Avans Hogeschool
SBRM
HBO/Associate Degree
Avans Hogeschool
Informatica
HBO/Associate Degree
Universiteit Maastricht
Strategic Marketing
WO/Master
Universiteit Maastricht
Finance
WO/Master
Universiteit Maastricht
Accountancy
WO/Master
Universiteit Maastricht
Management & Innovation
WO/Master
Hogeschool INHolland
Imam/Islamitisch Geestelijk Werker
HBO/Bachelor
Hogeschool Van Hall Larenstein
Forensisch Laboratoriumonderzoek
HBO/Bachelor
Universiteit Maastricht
Digital Society
WO/Bachelor
Rijksuniversiteit Groningen
Biology of Food and Nutrition
WO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.