Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Saxion Hogescholen
Engineering
HBO/Associate Degree
VU Amsterdam
Transport and Supply Chain Management
WO/Master
VU Amsterdam
Financial Management
WO/Master
VU Amsterdam
Digital Business and Innovation
WO/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Industriële Automatisering en Robotica (IAR)
HBO/Associate Degree
Hogeschool INHolland
Elektronische Muziek
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Sales and Accountmanagement
HBO/Associate Degree
Hanzehogeschool
Ergotherapie
HBO/Bachelor
Hogeschool Zuyd
Gezondheidsinnovatie
HBO/Master
Hanzehogeschool
Sociaal werk in de Zorg
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.