Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sport Bewegen en Ondernemen
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sport Bewegen en Ondernemen
HBO/Associate Degree
Universiteit Leiden
Population Health Management
WO/Master
NHL Stenden
Cybersafety
HBO/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
E-Commerce
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logistiek
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logistiek
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Finance
HBO/Associate Degree
TU Eindhoven
Psychology & Technology
WO/Bachelor
Universiteit van Amsterdam
Gezondheidsrecht
WO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.