Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
European Studies
HBO/Bachelor
Universiteit Maastricht
Circular Engineering
WO/Bachelor
Maastricht University
Molecular Imaging and Engineering
WO/Master
Hogeschool Van Hall Larenstein
Diermanagement
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Didactisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Didactisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Hogeschool INHolland
Maintenance
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Amsterdam
Logistiek
HBO/Associate Degree
Avans Hogeschool
Engineering
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Cybersafety
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.