Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
Toegepaste Wiskunde
HBO/Bachelor
Aeres Groep
Food Systems Innovation
HBO/Master
Hanzehogeschool
Digitale Technologie
HBO/Master
Fontys Hogescholen
Engineering
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten
HBO/Bachelor
VU Amsterdam
Filosofie van Cultuur en Bestuur
WO/Master
Hogeschool Van Hall Larenstein
Forensisch Laboratoriumonderzoek
HBO/Bachelor
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Klassiek Ballet
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Digitale Techniek & Media
HBO/Associate Degree
Avans Hogeschool
Mechatronica
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.