Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Rijksuniversiteit Groningen
Biomedische Technologie
WO/Bachelor
Universiteit Utrecht
Energy Science
WO/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Ontwerpen van Eigentijds Leren
HBO/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Business Innovation
HBO/Bachelor
Erasmus Universiteit Rotterdam
Business Data Science
WO/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Neurorevalidatie en Innovatie
HBO/Master
Hogeschool Zuyd
Facility and Real Estate Management
HBO/Master
Saxion Hogescholen
Bouwkunde
HBO/Associate Degree
Maastricht University
Work & Organizational Psychology
WO/Master
Hogeschool INHolland
Advanced Health Informatics Practice
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.