Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Software Development
HBO/Associate Degree
Breda University of Applied Sciences
Applied Artificial Intelligence & Data Management
HBO/Bachelor
Hanzehogeschool
Creative Media & Game Technologies
HBO/Bachelor
Haagse Hogeschool
Applied Data Science
HBO/Bachelor
TU Eindhoven
Psychology & Technology
WO/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Interactie & Gedrag bij Maatschappelijke Transities
HBO/Master
Hogeschool van Amsterdam
Mental Health Care
HBO/Master
Hogeschool van Amsterdam
Technische Natuurkunde
HBO/Bachelor
Fontys Hogescholen
Gezondheid
HBO/Bachelor
Saxion Hogescholen
Software Development
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.