Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Utrecht
Engineering
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Didactisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Hanzehogeschool
Ergotherapie
HBO/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Sales & Accountmanagement
HBO/Associate Degree
Hogeschool INHolland
Elektronische Muziek
HBO/Associate Degree
Fontys Hogescholen
Digital Technology Integrator
HBO/Master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Business Data Science
WO/Master
HZ University of Applied Sciences
Health & Social Work
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Health & Social Work
HBO/Associate Degree
Hanzehogeschool
International Business and Management
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.