Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hanzehogeschool
Operationeel Leiderschap in Performing Arts
HBO/Master
Maastricht University
Business Analytics
WO/Bachelor
Erasmus Universiteit Rotterdam
Medical Business and Innovation
WO/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Ontwerpen van Eigentijds Leren
HBO/Master
Hogeschool Utrecht
Data Driven Business
HBO/Master
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Electronic Music
HBO/Associate Degree
Rijksuniversiteit Groningen
Voice Technology
WO/Master
Hotelschool The Hague
Leading Hotel Transformation
HBO/Master
Hotelschool The Hague
Leading Hotel Transformation
HBO/Master
Hogeschool Utrecht
Tandprothetiek
HBO/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.