Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Protestantse Theologische Universiteit
Gemeentepredikant
WO/Master
Protestantse Theologische Universiteit
Predikantschap
WO/Master
Protestantse Theologische Universiteit
Klassieke Theologie
WO/Bachelor
Universiteit Maastricht
Sustainability Science and Policy
WO/Master
Universiteit van Amsterdam
Verloskunde
WO/Master
Pabo Hogeschool Helicon
Leraar basisonderwijs
HBO/Bachelor
VU Amsterdam
Law and Politics of International Security
WO/Master
Saxion Hogescholen
Archeologie
HBO/Bachelor
Aeres Groep
Bedrijfskunde en Agribusiness
HBO/Associate Degree
Aeres Groep
Ondernemerschap DV/TA
HBO/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.