Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Zeeland
Delta Management
HBO/Bachelor
Stenden hogeschool
Fusietoets
HBO
Avans Hogeschool
Stedenbouwkundig Ontwerpen
HBO/Bachelor
Hogeschool Zeeland
Sport- en Bewegingseducatie
HBO/Bachelor
Avans Hogeschool
Stedenbouwkundig Ontwerpen
HBO/Bachelor
Universiteit Leiden
Economie en Bestuur
WO/Bachelor
Avans Hogeschool
International Maintenance Management
HBO/Bachelor
Universiteit Maastricht
Science College
WO/Bachelor
VU Amsterdam
Global Health
WO/Master
Universiteit Leiden
Museums, Collections and Cultural Politics
WO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.