Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool INHolland
Elektronische Muziek
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Sales and Accountmanagement
HBO/Associate Degree
Hanzehogeschool
Ergotherapie
HBO/Bachelor
Hogeschool Zuyd
Gezondheidsinnovatie
HBO/Master
Hanzehogeschool
Sociaal werk in de Zorg
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sport Bewegen en Ondernemen
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sport Bewegen en Ondernemen
HBO/Associate Degree
Universiteit Leiden
Population Health Management
WO/Master
NHL Stenden
Cybersafety
HBO/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
E-Commerce
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.