Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit Utrecht
Molecular and Biophysical Life Sciences
WO/Bachelor
Hanzehogeschool
Bedrijfskunde
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Amsterdam
Finance & Control
HBO/Associate Degree
Universiteit van Amsterdam
Business Analytics
WO/Bachelor
Universiteit van Amsterdam
Data Science and Business Analytics
WO/Master
Tilburg University
Cognitive Science and Artificial Intelligence
HBO/Master
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Applied Museum and Heritage Studies
HBO/Master
Hogeschool Utrecht
Human Resource Management
HBO/Associate Degree
Aeres Hogeschool
Food Systems Innovation
HBO/Master
Hanzehogeschool
Mechatronica in de Smart Industry
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.