M Societal Resilience (research)

  • Dossiernummer 2017/80
  • Instelling(en) VU Amsterdam
  • OriĆ«ntatie/niveau WO/Master
  • Status Positief besluit
  • Type Nieuwe opleiding
  • Aanvraagdatum 25-07-2017
  • Advies uitgebracht 14-09-2017
  • Besluit OCW 27-09-2017

Bijlagen

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Ministers van OCW en de Minister en Staatssecretaris van EZ op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking.