International Joint Research Master Work & Organizational Psychology

  • Dossiernummer 2017/082
  • Instelling(en) Maastricht University
  • OriĆ«ntatie/niveau WO/Master
  • Status Positief besluit
  • Type Nieuwe opleiding (Joint Degree)
  • Aanvraagdatum 31-07-2017
  • Advies uitgebracht 10-10-2017
  • Besluit OCW 30-10-2017

Bijlagen

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking.