Gezondheid

  • Dossiernummer 2017/083
  • Instelling(en) Hogeschool Zuyd
  • OriĆ«ntatie/niveau HBO/Master
  • Status Positief besluit
  • Type Nieuwe opleiding
  • Aanvraagdatum 11-09-2017
  • Advies uitgebracht 10-10-2017
  • Besluit OCW 30-10-2017

Bijlagen

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking.