Uit de brief van de Minister van OCW van 2 maart 2017 (kenmerk 1103493) vloeit voort dat de CDHO een aanvraag voor een Ad als zelfstandige opleiding in behandeling neemt zodra de wetgeving door de Tweede Kamer is aangenomen.

Tot dat moment kunt u alleen een doelmatigheidsaanvraag voor een Ad programma bij de CDHO indienen. In dat geval dient het programma nog gekoppeld te zijn aan een bacheloropleiding.

Lopende beoordelingen voor Ad programma’s worden op het moment van inwerkingtreding van de wet afgerond als een doelmatigheidstoets voor Ad opleidingen.