Generieke verlenging geldigheid macrodoelmatigheidsbesluiten i.v.m. corona

Vanwege de crisismaatregelen rondom het coronavirus is in enkele gevallen vertraging ontstaan bij de TNO-procedure. Om te voorkomen dat het macrodoelmatigheidsbesluit niet meer geldig is en een hertoetsing aangevraagd moet worden voordat de TNO-procedure is afgerond, hebben OCW en CDHO met elkaar een verkorte verlengingsprocedure afgesproken. Daarmee beogen we de bureaucratische lasten zoveel mogelijk te beperken. Er is afgesproken dat de geldigheid van positieve macrodoelmatigheidsbesluiten die betrekking hebben op opleidingen waarvan de TNO-procedure vanwege de crisismaatregelen niet binnen 10 maanden afgerond kan worden, met maximaal 6 maanden verlengd kan worden. Deze verlenging met maximaal 6 maanden komt bovenop de al bestaande hertoetsingsprocedure.

Instellingen die in de periode van 1 maart tot 1 augustus 2020 een positief macrodoelmatigheidsbesluit voor een nieuwe opleiding of hertoetsing hebben ontvangen kunnen een nieuw macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen. De instelling mag een verzoek om een nieuw besluit indienen bij de minister via de CDHO d.m.v. een e-mail aan info@cdho.nl. De instelling omschrijft in deze e-mail kort waarom de vertraging is ontstaan. Het bericht is ondertekend door de voorzitter van het CvB, dan wel een lid van het CvB. Vanwege de bijzondere situatie is het niet noodzakelijk hierbij stukken aan te leveren.

Het verzoek kan worden ingediend vanaf het moment dat het macrodoelmatigheidsbesluit verloopt tot maximaal 3 maanden na het verlopen van het besluit. Hierna neemt de minister een nieuw besluit met een geldigheidsduur van 3 tot 6 maanden. De geldigheidsduur van het nieuwe besluit hangt af van het moment dat de instelling dit verzoek indient. Als dit verzoek direct na het verlopen van het besluit wordt ingediend, is de geldigheidsduur van het nieuwe besluit 6 maanden.  Als dit verzoek na 3 maanden van het verlopen van het besluit wordt ingediend, is de geldigheidsduur van het nieuwe besluit nog een resterende 3 maanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de CDHO via info@cdho.nl of het contactformulier op de website.