De commissie ontvangt geregeld aanvragen voor hbo masters met een studielast van meer dan 60 EC. De commissie wil er op wijzen dat de bekostiging van hbo masteropleidingen in beginsel is beperkt tot 60 ECTS. U kunt besluiten dat een hbo master meer dan 60 ECTS omvat (art. 7.4b lid 8 WHW), maar voor de (nominale) periode dat de opleiding langer duurt kunt u geen aanspraak maken op bekostiging, tenzij uw opleiding is opgenomen in een van de uitzonderingen die genoemd worden in art. 7.4b WHW.