De CDHO heeft alle aankondigingen die zij tot en met 15 maart jongstleden heeft ontvangen gepubliceerd. Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op deze aankondigingen. Mocht u naar aanleiding van de aankondiging vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de betreffende instelling. De aankondigingen zijn hier te vinden.