Voor aanvragen macrodoelmatigheid, aanvragen voor een fusietoets en aanvragen die betrekking hebben op een verlopen macrodoelmatigheidsbesluit is een drietal procedures opgesteld. U kunt de procedurebeschrijvingen raadplegen via de links in het blok aan de rechterzijde van deze pagina.

Formulieren

De link naar de formulieren die nodig zijn om een aanvraag in te dienen treft u hieronder aan:

Link naar de formulieren in Word

Link naar de Regeling Macrodoelmatigheid 2018 in pdf.

De CDHO heeft een handreiking opgesteld die instellingen kunnen gebruiken als richtlijn bij het vormgeven van een macrodoelmatigheidsdossier. Tijdens gesprekken met instellingen is gebleken dat er behoefte is aan een richtlijn die de instellingen helpt om de criteria in de Regeling goed te interpreteren. In dit document zijn de volgende drie elementen opgenomen: een beschrijving van de procedure, een beschrijving van de formele vereisten die aan het dossier worden gesteld en een richtlijn voor de inhoud van het dossier. Deze handreiking is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel en niet als extra of alternatief beoordelingskader; er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan dit document. U kunt de handreiking hier downloaden.

Het Ministerie van OCW, de NVAO en de CDHO hebben gezamenlijk de instellingen per brief geïnformeerd over de twee procedures bij het aanvragen van nieuwe opleidingen. Deze brief kunt hier downloaden.