Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Sport Business and Leadership
hbo/Master
De Haagse Hogeschool
Applied Data Science & Artificial Intelligence
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
Materiaal- en Energietransitie (2022/039)
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Food Transformation Management
hbo/Master
Avans Hogeschool
Gezondheid
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
Toegepaste Psychologie
hbo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Cybersecurity (2022/034)
hbo/Associate degree
Saxion Hogeschool
Interior Brand Identity
hbo/Associate degree
Fontys Hogeschool
Logistiek (2022/055)
hbo/Associate degree
Fontys Hogeschool
Logistiek (2022/054)
hbo/Associate degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.