Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
NHL Stenden
Computer Vision & Data Science
HBO/Master
NHL Stenden
Industriële Automatisering en Robotica (IAR)
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Industriële Automatisering en Robotica (IAR)
HBO/Associate Degree
Universiteit Utrecht
Zorg, Gezondheid & Samenleving
WO/Bachelor
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Pedagogisch Educatief Medewerker
HBO/Associate Degree
Hogeschool Rotterdam
Software Development
HBO/Associate Degree
Hogeschool Van Hall Larenstein
Diermanagement
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Project Management & Sustainable Transformation
HBO/Master
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Klassiek Ballet
HBO/Associate Degree
Hanzehogeschool
Finance
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.