Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit van Amsterdam
Gezondheidsrecht
WO/Master
Hanzehogeschool
International Communication
HBO/Master
Hogeschool Utrecht
Innovation in Urban Society
HBO/Bachelor
Christelijke Hogeschool Ede
ICT Service Management
HBO/Associate Degree
Universiteit Leiden
Governance of Sustainability
HBO/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Molecular Life Sciences
HBO/Master
Hogeschool Utrecht
Forensisch Sociaal Professional
HBO/Master
Hogeschool van Amsterdam
Ondernemen
HBO/Associate Degree
Hogeschool Zeeland
Watermanagement
HBO/Bachelor
Hogeschool Zeeland
Technische Bedrijfskunde
HBO/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking.