Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Universiteit Utrecht
Medical Humanities: Geesteswetenschappelijke en medische perspectieven op zorg en gezondheid
WO/Master
Hogeschool INHolland
Maintenance
HBO/Associate Degree
HZ University of Applied Sciences
Global Project and Change Management
HBO/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Urban Technology
HBO/Master
Hogeschool van Amsterdam
Cyber Security
HBO/Master
Theologische Universiteit Apeldoorn
Herbronning Gereformeerde Theologie Tekst Traditie en Toepassing
WO/Master
Universiteit van Amsterdam
Humans, Society and Technology
WO/Bachelor
Saxion Hogescholen
Social Work Langdurige Zorg
HBO/Associate Degree
Saxion Hogescholen
Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn
HBO/Associate Degree
Saxion Hogescholen
Engineering
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.