Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Tilburg University
Cognitive Science and Artificial Intelligence
HBO/Master
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Applied Museum and Heritage Studies
HBO/Master
Hogeschool Utrecht
Human Resource Management
HBO/Associate Degree
Aeres Hogeschool
Food Systems Innovation
HBO/Master
Hanzehogeschool
Mechatronica in de Smart Industry
HBO/Associate Degree
Hogeschool Rotterdam
Smart Technology
HBO/Associate Degree
TU Delft
Robotics
WO/Master
NHL Stenden
Hotel Management
HBO/Associate Degree
VU Amsterdam
Maatschappelijke Vraagstukken en Interventies
WO/Bachelor
TU Eindhoven
Data Science and Artificial Intelligence
WO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.