Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Fontys Hogescholen
ICT
HBO/Associate Degree
Fontys Hogescholen
ICT
HBO/Associate Degree
Saxion Hogescholen
Coachen en Leidinggeven
HBO/Associate Degree
Saxion Hogescholen
Coachen en Leidinggeven
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Innovatieve Gebouwgebonden Installatietechniek
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Innovatieve Gebouwgebonden Installatietechniek
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
People Analytics voor Strategisch Management
HBO/Master
Hogeschool Rotterdam
Ouderenzorg
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Business Innovation
HBO/Bachelor
Universiteit Leiden
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
WO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.