Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
Ondernemen
HBO/Associate Degree
Saxion Hogescholen
Pedagogisch Educatief Medewerker
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Officemanagement
HBO/Associate Degree
Universiteit van Amsterdam
Law and Finance
WO/Master
Hogeschool Zuyd
Gezondheid
HBO/Master
Maastricht University
International Joint Research Master Work & Organizational Psychology
WO/Master
Maastricht University
Bachelor of Science in Business Engineering
WO/Bachelor
VU Amsterdam
M Societal Resilience (research)
WO/Master
Avans Hogeschool
Mens en Techniek
HBO/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Master of Science Critical Care
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Ministers van OCW en de Minister en Staatssecretaris van EZ op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking.