Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Van Hall Larenstein
Voedingsmiddelentechnologie
HBO/Associate Degree
Fontys Hogescholen
ICT
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
B. Sportkunde
HBO/Bachelor
Universiteit Utrecht
Vertaalwetenschap
WO/Master
Stenden hogeschool
AD Creative Media Professional (CMP)
HBO/Associate Degree
Hogeschool iPabo
Pedagogisch Educatief Medewerker in Alkmaar
HBO/Associate Degree
Hogeschool iPabo
Pedagogisch Educatief Medewerker in Amsterdam
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Ad Finance
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Ede
Ad Ondernemen
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Ede
Ad Pedagogisch Educatief Medewerker
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Ministers van OCW en de Minister en Staatssecretaris van EZ op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking.