Disclaimer

Hoewel aan de samenstelling van deze site de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de CDHO niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat via de CDHO-internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De CDHO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.