Commissie

De heer drs. P.M.M. Rullmann

De heer drs. P.M.M. Rullmann, voorzitter

Paul Rullmann studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit. Vervulde vanaf 1975 diverse functies in het hbo (als docent, beleidsadviseur, bestuurder). Werkte vanaf 1990 bij de HBO-raad en vanaf 1995 bij Hogeschool Haarlem; was daar lid van het College van Bestuur van 2000 totdat de hogeschool opging in Hogeschool Inholland. Paul Rullmann was van mei 2002 tot mei 2013 lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, met als centrale portefeuilles Onderwijs en Beheerszaken.
Naast het voorzitterschap van de commissie vervult hij diverse bestuurlijke functies in en rond het onderwijs, voorzitter van de Raad van Commissarissen van studentenhuisvestingscorporatie DUWO, bestuurslid van QANU (visitatie-organisatie voor de Nederlandse Universiteiten), lid van de Commissie Werken in de Zorg (adviescommissie voor de minister van VWS), bestuurslid Registerautoriteit Bètatechniek, bestuurslid Landelijke Commissie Gedragscode Internationale Student, bestuurslid Studenten Goed Verzekerd (zorgverzekering van ISO/LSVB).

Mevrouw drs. L.W.J.M. Janssen, vicevoorzitter

Lisa Janssen (1978) studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen (cum laude) aan de Universiteit Utrecht en aan de Université la Sorbonne Nouvelle (Parijs).
Lisa is directeur van een evaluatiebureau in het hoger onderwijs en is verantwoordelijk voor (cluster)visitaties in hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Zij is NVAO-gediplomeerd trainer van voorzitters en panels en is internationaal actief in visitaties. Tevens is zij verbonden aan de PO-Raad als voorzitter van bestuurlijke visitaties in het primair onderwijs en toezichthouder bij het openbaar onderwijs in de stad Utrecht. Ze kent beide zijden van de tafel van het (voorbereiden op) visiteren, want zij was als directeur verantwoordelijk voor post-initiële masteropleidingen in deeltijd, waaronder een internationale MBA, en daarmee verantwoordelijk voor een aantal TNO’s en heraccreditaties in het niet-bekostigde hoger onderwijs. Daarnaast heeft zij ervaring als opleidingsmanager met het ontwikkelen en opzetten van masteropleidingen binnen universiteiten.

Mevrouw drs. A.S. Roeters, commissielid

Annette Roeters is op 1 mei 2018 toegetreden tot de commissie. Zij was tot 2020 Algemeen Directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarvoor was zij onder andere Inspecteur-Generaal van het Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter resp. waarnemend voorzitter van het College van Bestuur bij Windesheim. Sinds 2016 is zij voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie, is zij lid van de Raad van Toezicht van de RUG. Vanaf 2021 is zij lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek en heeft zij geadviseerd over Aanvragen Nationale Wetenschapsagenda van de NWO.

Mevrouw drs. G.T.C. Bonhof, commissielid

Geri Bonhof was 12 jaar (tot 1 september 2015) voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht. Onder haar leiding is de samenwerking van de hogeschool met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht uitgebouwd. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Ze is medeoprichter van Carpe, een Europees consortium van Universities of Applied Sciences. Van 2000 tot 2003 was zij lid van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.
Daarvoor werkte zij in het voortgezet onderwijs als docente bewegingsonderwijs, rector van het Goois Lyceum en bestuurder van de Gooise Scholenfederatie. Van 2004 tot 2011 was Geri Bonhof vicevoorzitter en waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Van 1997 tot 2004 was zij lid van de Onderwijsraad. Zij is nu toezichthouder/commissaris en adviseur. Zij is o.a. voorzitter van het College voor Perinatale Zorg (geboortezorg); lid van de Raad van Toezicht van Kennisnet ICT-partner voor het onderwijs; lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague; lid van het Topteam Sport van VWS (adviseert de minister over bevordering van innovatie in de sport) en voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van FC Utrecht.
Geri haalde haar bachelor docent bewegingsonderwijs in 1975 aan de Academie voor Lichamelijk Opvoeding in Amsterdam en studeerde af in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in 1986. In 2007 volgde zij de Master Class Innovation and Governance aan Harvard University en in 2015 de Nyenrode Commissarissen Cyclus.

De heer dr. ir. A.F. Groen, commissielid

Ab Groen is bestuurder, toezichthouder, adviseur en panelvoorzitter bij opleidingsvisitaties in het hoger onderwijs. Bestuurder is hij bij Stichting GOO (kinderopvang en basisonderwijs, Gemert); toezichthouder bij woningcorporatie BrabantWonen (te Oss) en vo-school Cambium College (te Zaltbommel). Hij was vanaf 2013 vijf jaar voorzitter van het College van Bestuur AOC Helicon Opleidingen (vmbo en mbo). Na zijn studie en promotie in Wageningen werkte hij 27 jaar bij Wageningen UR. Hij bekleedde onder andere functies van Universitair Hoofddocent Fokkerij & Genetica, Hoofd Onderwijs Departement Dierwetenschappen en Stafdirecteur Education, Research & Innovation.

In zijn functies was hij actief betrokken bij onderwijsvernieuwing (hbo en wo) en regionale samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Hij was visiting professor SLU (Uppsala, Zweden) en University of Guelph (Ontario, Canada), coördinator van een EU-Concerted Action. Hij publiceerde ruim 80 wetenschappelijke artikelen in refereed tijdschriften en ruim 65 artikelen in vaktijdschriften. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies zoals voorzitter bestuur St. StartLife Holding, lid bestuur van het Nationaal Herbarium Nederland en lid bestuur St. Samenwerkingsverband Rivierengebied Passend Onderwijs. In de raadsperiode 1998-2002 was hij raadslid voor het CDA in de gemeente Wageningen.

De heer prof. mr. dr. P.F. van der Heijden, commissielid

Paul F. van der Heijden was van 2002-2007 Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij tot 2014 Voorzitter van het College van Bestuur en Rector Magnificus van de Universiteit Leiden. Tot 2019 was hij Voorzitter van het bestuur van Instituut Clingendael voor internationale betrekkingen.
Nu is hij als hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. Van der Heijden studeerde rechten aan de UvA, en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Hij werkte als rechter in Amsterdam en later als hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Daar was hij oprichter van het interdisciplinaire Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS). Tevens was hij er decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Van der Heijden was Kroonlid van de SER en lid van de Raad voor het Openbaar bestuur. Van der Heijden is lang (1995-2017) actief geweest in de International Labour Organisation (ILO), een onderdeel van de Verenigde Naties (VN). Hij was onder meer 15 jaar onafhankelijk voorzitter van de ILO Committee on Freedom of Association die zich wereldwijd bezig houdt met toezicht op de implementatie van de fundamentele arbeidsrechten. In 2020 werd hij lid van een arbitrage panel dat kan optreden in conflicten over arbeidsrechten tussen de VS en Mexico op basis van het nieuwe handelsverdrag tussen die landen (USMCA).
Van der Heijden is lid van de Foundation Board van Stichting Nyenrode/ Raad van Toezicht van Nyenrode Business University. Ook is hij lid van de RvC van IBM Nederland BV. Van der Heijden publiceerde boeken en artikelen over arbeidsrecht en over mensenrechten, nationaal en internationaal. Hij was de promotor van 18 promovendi.

De heer prof. dr. L.G. Soete, commissielid

Luc Soete (1950: Brussel) is honorair hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht en decaan van de Brussels School of Governance van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en lid van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Delft. Luc Soete studeerde economie in Gent, promoveerde in Sussex en werkte onder meer in Sussex, Stanford en Maastricht, waar hij in 1986 benoemd werd als hoogleraar internationale economische betrekkingen. Hij was Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht van 2012 tot 2016.

Veerle Sleegers-Sanderink, coördinator bureau CDHO

Veerle Sleegers-Sanderink werkt sinds september 2018 als coördinator van het bureau. Daarvoor was zij vanaf april 2011 als juridisch beleidsmedewerker werkzaam bij de CDHO. Zij coördineert de dagelijkse werkzaamheden binnen het bureau en zij houdt zich bezig met doelmatigheidsaanvragen en daaraan gerelateerde beleidsmatige vraagstukken. Veerle heeft Kunstgeschiedenis en Nederlands recht gestudeerd en heeft daarnaast de eerstegraads docentenopleiding Kunstgeschiedenis en CKV afgerond.

Eliza van den Berg-Veele, officemanager

Eliza van den Berg-Veele is als ervaren officemanager sinds oktober 2008 betrokken bij het ontstaan en ontwikkelen van de CDHO. Zij is het eerste aanspreekpunt van de CDHO en verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de website.

Abdelhafid el Markai, juridisch beleidsmedewerker

Abdelhafid el Markai werkt sinds 1 december 2020 als senior juridisch beleidsmedewerker. Daarvoor was hij vanaf 1 december 2019 als juridisch beleidsmedewerker werkzaam bij de CDHO. Hij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en het bewaken van de juridische consistentie van de adviezen. Hij heeft doctoraal Nederlands recht gestudeerd.

Fiona Blauwhoff, beleidsmedewerker

Sinds 1 juli 2019 werkt Fiona Blauwhoff als beleidsmedewerker bij de CDHO. Zij houdt zich bezig met alle voorkomende doelmatigheidsaanvragen en daarmee samenhangende werkzaamheden. Zij heeft Internationaal Recht gestudeerd en heeft daarna nog een European Master in Human Rights afgerond.

Fenno Noij, beleidsmedewerker

Fenno Noij werkt sinds 10 augustus 2020 als beleidsmedewerker bij het CDHO, waar hij zich bezighoudt met de doelmatigheidsaanvragen en aanverwante werkzaamheden. Hij heeft Archeologie gestudeerd en is als buitenpromovendus nog altijd met dit vakgebied bezig.