De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) adviseert de Minister van OCW gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod.

Op deze website vindt u alle benodigde informatie om een aanvraag macrodoelmatigheid of een fusieverzoek in te kunnen dienen.

De CDHO adviseert de Minister van OCW gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod. Aanvragen voor nieuwe opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen beoordeelt de commissie op basis van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs 2018.

De commissie onderzoekt de doelmatigheid van het onderwijsaanbod, onder andere door het uitvoeren van sectorale analyses, en adviseert het departement op basis van deze rapporten.

Daarnaast beoordeelt de CDHO aanvragen voor bestuurlijke en institutionele fusies en brengt hierover advies uit aan de Minister.