Aankondigingsmoment maart 2024

De CDHO heeft alle aankondigingen die zij tot en met 15 september jongstleden heeft ontvangen gepubliceerd. Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op deze aankondigingen. Mocht u naar aanleiding van de aankondiging vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de betreffende instelling. De aankondigingen zijn hier te vinden.