Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Radboud Universiteit
Well-being, Policy and Society
WO/Master
Hogeschool Utrecht
Digitale Techniek & Media
HBO/Associate Degree
Universiteit Leiden
Criminologie en rechtshandhaving
WO/Master
Hotelschool The Hague
Leading Hotel Transformation
HBO/Master
VU Amsterdam
Financial Management
WO/Master
Hogeschool van Amsterdam
Frontend Design & Development
HBO/Associate Degree
Radboud Universiteit
Actieve leefstijl in Context
WO/Master
HZ University of Applied Sciences
Food & Gastronomy
HBO/Associate Degree
Radboud Universiteit
Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs
WO/Master
Hogeschool van Amsterdam
Klimaatpsychologie & Gedrag
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.