Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
NHL Stenden
Computer Vision & Data Science
HBO/Master
NHL Stenden
Robotica
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Robotica
HBO/Associate Degree
Hogeschool Utrecht
Bouwmanagement
HBO/Associate Degree
Maastricht University
Global Studies
WO/Bachelor
Saxion Hogescholen
Ervaringsdeskundige
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sociaal Financiële Dienstverlening
HBO/Associate Degree
Universiteit Utrecht
Applied Data Science
WO/Master
Rijksuniversiteit Groningen
Marketing Analytics & Data Science
WO/Master
Fontys Hogescholen
Automotive
HBO/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.