Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool INHolland
Integrale Veiligheidskunde
HBO/Bachelor
Fontys Hogescholen
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Fontys Hogescholen
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Universiteit van Amsterdam
Humans, Society and Technology
WO/Bachelor
NHL Stenden
Data-driven Design
HBO/Master
Saxion Hogescholen
Facility and Real Estate Management
HBO/Master
Hogeschool INHolland
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Hogeschool INHolland
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Hogeschool INHolland
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Tilburg University
Cognitive Science & Artificial Intelligence
WO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.