Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn
HBO/Associate Degree
Fontys Hogescholen
Creative Business
HBO/Bachelor
Haagse Hogeschool
Healthy Ageing Professional
HBO/Master
Open Universiteit Nederland
Gezondheidswetenschappen
WO/Master
VU Amsterdam
Filosofie van Cultuur en Bestuur
HBO/Master
Saxion Hogescholen
Bouwkunde
HBO/Associate Degree
NHL Stenden
Bedrijfskunde
HBO/Associate Degree
Marnix Academie
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Applied Data Science
HBO/Master
Breda University of Applied Sciences
Applied Artificial Intelligence & Data Management
HBO/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.