Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Finance & Control
HBO/Associate Degree
Tilburg University
Entrepreneurship & Business Innovation
WO/Bachelor
Fontys Hogescholen
Future Impact Design
HBO/Master
Maastricht University
Business Engineering
WO/Bachelor
Saxion Hogescholen
Engineering
HBO/Associate Degree
Saxion Hogescholen
Engineering
HBO/Associate Degree
VU Amsterdam
Transport and Supply Chain Management
WO/Master
VU Amsterdam
Financial Management
WO/Master
VU Amsterdam
Digital Business and Innovation
WO/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Industriële Automatisering en Robotica (IAR)
HBO/Associate Degree

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.