Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logistiek
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Logistiek
HBO/Associate Degree
Christelijke Hogeschool Windesheim
Finance
HBO/Associate Degree
TU Eindhoven
Psychology & Technology
WO/Bachelor
Universiteit van Amsterdam
Gezondheidsrecht
WO/Master
Hogeschool INHolland
Integrale Veiligheidskunde
HBO/Bachelor
Fontys Hogescholen
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Fontys Hogescholen
Pedagogisch Educatief Professional
HBO/Associate Degree
Universiteit van Amsterdam
Humans, Society and Technology
WO/Bachelor
NHL Stenden
Design Driven Innovation
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.