Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool INHolland
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Scheikunde
HBO/Bachelor
Hogeschool INHolland
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de 2e graad in Nederlands
HBO/Bachelor
Hogeschool INHolland
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Geschiedenis
HBO/Bachelor
Hogeschool INHolland
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de 2e graad in Frans
HBO/Bachelor
Hogeschool INHolland
Opleiding tot leraar VO van de 2e graad in Engels
HBO/Bachelor
Hogeschool INHolland
Opleiding tot leraar VO van de 2e graad in Duits
HBO/Bachelor
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN
Arts Therapies
HBO/Master
VU Amsterdam
Law and Society
WO/Bachelor
Universiteit Leiden
Population Health Management
WO/Master
NHTV
International Events Management
HBO/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 (inwerkingtreding 1 augustus 2009) en de Beleidsregel 2014 (inwerkingtreding 3 juli 2014). Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.