Sociaal Financiële Dienstverlening

  • Dossiernummer 2021/075
  • Instelling(en) Hogeschool Inholland
  • Oriëntatie/niveau hbo/Associate degree
  • Status Positief besluit
  • Type Nevenvestiging
  • Aanvraagdatum 15-07-2021
  • Advies uitgebracht 13-09-2021
  • Besluit OCW 05-10-2021
  • Vorm Deeltijd
  • Locatie Amsterdam

Bijlagen

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.