Strategic Communication for Business and Society (2022/050a)

  • Dossiernummer 2023/059Ha
  • Instelling(en) NHL Stenden Hogeschool
  • OriĆ«ntatie/niveau hbo/Master
  • Status Positief besluit
  • Type Hertoetsing
  • Aanvraagdatum 26-06-2023
  • Advies uitgebracht 10-07-2023
  • Besluit OCW 25-07-2023
  • Vorm Voltijd
  • Locatie Leeuwarden

Bijlagen

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.