Brief OCW inzake overgangsproces hertoetsingsprocedure

In deze brief van OCW staat alle informatie over de nieuwe Regeling die per 1 juli in werking treedt. Daarnaast wordt ingegaan op het overgangsproces van de hertoetsingsprocedure.