Om de verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken neemt de CDHO enkele maatregelen.

  1. Aanvragen voor de macrodoelmatigheidstoets hoeven alleen in digitale vorm (dus niet per post) te worden ingediend. Gebruik daarvoor bij voorkeur een online platform als wetransfer of dropbox.
  2. De commissie (en het bureau van de CDHO) communiceert eveneens in digitale vorm. Dat betekent dat u ontvangstbevestigingen en andere brieven alleen per email ontvangt. Het is raadzaam om op het aanvraagformulier meerdere emailadressen van contactpersonen te vermelden.
  3. Er worden geen gesprekken met externen gevoerd ten kantore van de CDHO. Als u de informatie die u zoekt niet via de website te achterhalen is, kunt u contact met ons opnemen via info@cdho.nl. Indien nodig kan dan een telefonische afspraak gemaakt worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de genomen maatregelen wijzigen informeren we u hierover.