Skip navigatie

Generieke verlenging geldigheid macrodoelmatigheidsbesluiten i.v.m. covid19-maatregelen

Vanwege de genomen crisismaatregelen rondom het covid19-virus ontstaat bij sommige instellingen vertraging in de TNO-procedure bij de NVAO. Om te voorkomen dat het macrodoelmatigheidsbesluit niet meer geldig is en een hertoetsing aangevraagd moet worden voordat de TNO-procedure is afgerond, hebben OCW en CDHO met elkaar een verkorte verlengingsprocedure afgesproken. Daarmee beogen we de bureaucratische lasten zoveel mogelijk te beperken. Er is afgesproken dat de geldigheid van positieve macrodoelmatigheidsbesluiten die betrekking hebben op opleidingen waarvan de TNO-procedure vanwege de crisismaatregelen niet binnen 10 maanden afgerond kan worden, met maximaal 6 maanden verlengd kan worden. Deze verlenging met maximaal 6 maanden komt bovenop de al bestaande hertoetsingsprocedure. Opleidingen die al een besluit n.a.v. een hertoetsing hebben ontvangen, kunnen alleen de 6 maanden verlenging aanvragen. Opleidingen waarvoor niet eerder een hertoetsing is aangevraagd kunnen eerst de 6 maanden verlenging aanvragen. Zij kunnen indien nodig later alsnog gebruik maken van de reguliere hertoetsingsprocedure (zie ‘hertoetsing verlopen besluit’).

 

Procedure

Instellingen die in de periode tot 1 augustus 2020 een positief macrodoelmatigheidsbesluit voor een nieuwe opleiding of hertoetsing hebben ontvangen kunnen een nieuw macrodoelmatigheidsbesluit aanvragen. De instelling mag een verzoek om een nieuw besluit indienen bij de minister via de CDHO d.m.v. een e-mail aan info@cdho.nl. De instelling omschrijft in deze e-mail kort waarom de vertraging is ontstaan. Het bericht is ondertekend door de voorzitter van het CvB, dan wel een lid van het CvB. Vanwege de bijzondere situatie is het niet noodzakelijk hierbij stukken aan te leveren.

 

Het verzoek kan worden ingediend vanaf het moment dat het macrodoelmatigheidsbesluit verloopt tot maximaal 3 maanden na het verlopen van het besluit. De CDHO brengt op basis van de aanvraag advies uit aan de minister. Hierna neemt de minister een nieuw besluit met een geldigheidsduur van 3 tot 6 maanden. De behandeltermijn van advisering en besluitvorming beslaat in beginsel 8 weken. De geldigheidsduur van het nieuwe besluit hangt af van het moment dat de instelling dit verzoek indient. Als dit verzoek direct na het verlopen van het besluit wordt ingediend, is de geldigheidsduur van het nieuwe besluit 6 maanden.  Als dit verzoek na 3 maanden van het verlopen van het besluit wordt ingediend, is de geldigheidsduur van het nieuwe besluit nog een resterende 3 maanden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de CDHO via info@cdho.nl of het contactformulier op de website.