Skip navigatie

In 2019 hebben de Inspectie van het Onderwijs, de NVAO en de CDHO een samenwerkingsprotocol opgesteld. Uitgangspunt van het protocol is dat de drie organisaties elk hun eigen rol en taken hebben en dat zij daar waar nuttig en nodig samenwerken. Met behulp van deze Governance Visual willen de Inspectie van het Onderwijs, de NVAO en de CDHO inzichtelijk maken wat de kerntaken van de drie organisaties zijn, waar zij elkaar raken en welke meerwaarde de samenwerking biedt voor stakeholders.