Skip navigatie

De CDHO heeft een handreiking opgesteld die instellingen kunnen gebruiken als richtlijn bij het vormgeven van een macrodoelmatigheidsdossier. Tijdens gesprekken met instellingen is gebleken dat er behoefte is aan een richtlijn die de instellingen helpt om de criteria in de Regeling goed te interpreteren. In dit document zijn de volgende drie elementen opgenomen: een beschrijving van de procedure, een beschrijving van de formele vereisten die aan het dossier worden gesteld en een richtlijn voor de inhoud van het dossier. Deze handreiking is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel en niet als extra of alternatief beoordelingskader; er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan dit document. U kunt de handreiking hier downloaden.