Skip navigatie

ICN-Stuurgroep Uitvoeringsnotities

In 2019 hebben de Inspectie, de CDHO en de NVAO gezamenlijk een lijst opgesteld met knelpunten in de uitvoeringspraktijk van de drie organisaties die samenhangen met onduidelijkheden, onjuistheden, tegenstrijdigheden en lacunes in de wet- en regelgeving. Het resultaat van de aanpak van elk knelpunt wordt neergelegd in een uitvoeringsnotitie. In deze notities is vastgelegd hoe de ICN-partijen de knelpunten in de praktijk zoveel mogelijk oplossen en welke consequenties dit heeft voor de uitvoering.