Skip navigatie

Macrodoelmatigheidstoets bestaand aanbod

Op 14 februari 2020 heeft de minister van OCW de CDHO verzocht de macrodoelmatigheid van het bestaande opleidingsaanbod te analyseren. Doel van het onderzoek is om knelpunten in de macrodoelmatigheid van het huidige bekostigde opleidingsaanbod te signaleren. De uitkomsten van de analyse zullen aan de hogescholen en universiteiten worden aangereikt zodat zij hier vervolgens mee aan de slag kunnen gaan. Het ministerie van OCW en de CDHO beschouwen deze eerste ronde als een pilot waarvan we allen willen leren. Het streven is om het onderzoek in het najaar van 2020 af te ronden. De link naar de brief vindt u hier.