Skip navigatie

Nieuwe Regeling Macrodoelmatigheid

Op maandag 25 juni is de nieuwe Regeling macrodoelmatigheid in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf dinsdag 26 juni 2018 is deze regeling van kracht. Aanvragen die voor 26 juni 2018 zijn ingediend worden volgens de beleidsregel 2014 behandeld, tenzij de nieuwe regeling tot een voor de aanvrager gunstiger uitkomst leidt. U treft de tekst van de nieuwe regeling hier aan. Het nieuwe aanvraagformulier is als bijlage bij de regeling gevoegd.