Proces RIO-indeling opleidingen

Met de inwerkingtreding van de Regeling Macrodoelmatig Opleidingsaanbod 2023 geeft de CDHO advies over de indeling van opleidingen in het RIO. Vanaf 8 augustus 2023 is het aanvraagformulier gepubliceerd op de website en is een nadere uitleg opgenomen in de handreiking. U kunt deze hier vinden.