Publicatie macrodoelmatigheidsbesluiten

Het departement van OCW heeft besloten dat met ingang van 1 februari 2018 macrodoelmatigheidsbesluiten op de CDHO-website geplaatst worden, zodra deze door de CDHO zijn ontvangen. Voorheen werden deze besluiten 6 weken nadat het besluit was genomen gepubliceerd, dus nadat de bezwaartermijn was verstreken. Er is voor deze nieuwe werkwijze gekozen, om het veld sneller te informeren over de uitkomst van de macrodoelmatigheidsprocedure. Indien tegen een besluit bezwaar is aangetekend staat dit bij de betreffende aanvraag vermeld.