Ruimte in Regels

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brochure ontwikkeld die suggesties levert voor een betere balans tussen kwaliteit en regeldruk binnen het hoger onderwijs. De brochure is bedoeld voor medewerkers in het hoger onderwijs die (nog) niet zo vertrouwd zijn met de wettelijke regels over onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, maar er wel mee te maken hebben. De brochure is in afstemming met de CDHO en NVAO gemaakt. Daarnaast heeft ook de Inspectie van het Onderwijs een bijdrage geleverd. De brochure is onderdeel van een reeks van brochures voor het gehele onderwijs, om duidelijk te maken welke ‘Ruimte in regels’ er is.