Skip navigatie

 

De Inspectie van het onderwijs, NVAO en CDHO zijn drie eigenstandige organisaties met eigen taken en verantwoordelijkheden. De drie organisaties streven vanuit de één loket gedachte naar een effectieve onderlinge samenwerking teneinde de administratieve lastendruk voor de instellingen zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij bewaken de Inspectie, NVAO en CDHO de scheiding van de wettelijke taken van elk van de drie organisaties en waarborgen zij dat gegevens over instellingen alleen dan gedeeld wordt als daar een duidelijk doel mee gediend wordt.

De doelen en uitgangspunten van de samenwerking zijn opgenomen in het samenwerkingsprotocol dat de drie partijen in september 2018 hebben ondertekend.