Vacature Juridisch Adviseur

Ten behoeve van de ondersteuning en advisering van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs zijn wij per direct op zoek naar een juridisch adviseur met kennis van het hoger onderwijs (32 uur tot 36 uur).

Organisatie
De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is een onafhankelijke commissie die de Minister van OCW adviseert. De CDHO beoordeelt aanvragen van hogescholen en universiteiten voor de bekostiging van nieuwe opleidingen, het uitbreiden en veranderen van bestaand onderwijsaanbod, op een zodanige wijze, dat de middelen die de overheid voor het hoger onderwijs ter beschikking stelt doelmatig worden besteed. Daarnaast adviseert de commissie de Minister van OCW over algemene en sectorspecifieke problemen aangaande de macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod en over fusies tussen hogescholen. De CDHO werkt nauw samen met de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs. De commissie wordt ondersteund door een klein team bestaande uit een coördinator, drie adviseurs en een officemanager. De CDHO is gehuisvest in het kantoor van de NVAO in Den Haag.

Werkzaamheden
Als (juridisch) adviseur behandel je aanvragen van hogescholen en universiteiten voor het bekostigen van nieuwe opleidingen en het uitbreiden of veranderen van bestaand aanbod binnen het hoger onderwijs. Bij de behandeling van ontvangen aanvragen staat de vraag centraal of de opleiding tegemoet komt aan een arbeidsmarktbehoefte waaronder mede begrepen een maatschappelijke en een wetenschappelijke behoefte en of realisering niet leidt tot onevenredig nadelige effecten voor het bestaande opleidingenaanbod in het desbetreffende onderwijsdomein. Je bereidt zelfstandig de door de commissie uit te brengen adviezen voor. Daarnaast ben je betrokken bij de uitvoering van brede analyses, de organisatie van interne en externe activiteiten (bijeenkomsten, presentaties e.d.) en fungeer je als sparringpartner voor de andere adviseurs, onder wie ook begrepen de coördinator van het bureau.

De juridisch adviseur is daarnaast belast met het bewaken van de consistentie, juridische houdbaarheid en kwaliteit van alle documenten die de CDHO betreffen, van het instellingsbesluit en de governanceregeling tot de adviezen van de commissie. Je verzorgt de ondersteuning van het Ministerie van OCW bij bezwaar- en beroepsprocedures die betrekking hebben op macrodoelmatigheidsbesluiten. Verder draag je er zorg voor dat binnen het bureau van de CDHO de regelgeving m.b.t. gegevens- en privacybescherming wordt nageleefd, neem je deel aan overleggen met juristen van organisaties waar de CDHO mee samenwerkt en draag je bij aan de kwaliteitszorg binnen de organisatie.

 Profiel

  • Je beschikt over een zeer goed analytisch vermogen.
  • Je bent integer, politiek-bestuurlijk sensitief en je kunt complexe zaken op een heldere, scherpe wijze over het voetlicht brengen- zowel schriftelijk als mondeling.
  • Je denkt creatief en oplossingsgericht, werkt zelfstandig en stelt de juiste prioriteiten.
  • Het is een pre als je goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het onderwijs- en bestuursrecht.

Eisen
Wij verwachten dat je aantoonbaar beschikt over een universitaire masteropleiding Nederlands recht, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en goede kennis van Office-applicaties. Relevante werkervaring in een hoger onderwijs-, overheids- of bestuurlijke organisatie strekt tot aanbeveling.

Aanbod & Sollicitatieprocedure

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 1 jaar op basis van 32 tot 36 uur, met uitzicht op een vast dienstverband
  • CAO Rijk is van toepassing
  • Salaris op basis van schaal 11 met een maximale uitloop naar schaal 12 van CAO Rijk (€ 3.344,91 – € 5.825,02 op basis van 36 uur per week)
  • Individueel keuzebudget van 16,37% per jaar (dit is inclusief het vakantiegeld)
  • Minimaal 165,6 verlofuren per kalenderjaar op basis van 36 uur per week met de mogelijkheid extra verlof te kopen (vanaf 2023 geldt 208 verlofuren per kalenderjaar op basis van 36 uur per week)
  • Deelname aan pensioen bij ABP en de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering via Loyalis

Wil je deel uitmaken van ons team, stuur dan je motivatiebrief en cv naar vacature@nvao.net. Wij ontvangen deze graag uiterlijk op 9 september 2022.