De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) adviseert de Minister van OCW gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod.

Aanvragen voor nieuwe opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen beoordeelt de commissie op basis van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs 2018.

De commissie onderzoekt de doelmatigheid van het onderwijsaanbod, onder andere door het uitvoeren van sectoranalyses en adviseert het departement op basis van deze rapporten.

Daarnaast beoordeelt de CDHO aanvragen voor bestuurlijke en institutionele fusies en brengt hierover advies uit aan de Minister.

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken neemt de CDHO enkele maatregelen.

  1. Aanvragen voor de macrodoelmatigheidstoets hoeven alleen in digitale vorm (dus niet per post) te worden ingediend. Gebruik daarvoor bij voorkeur een online platform als wetransfer of dropbox.
  2. De commissie (en het bureau van de CDHO) communiceert eveneens in digitale vorm. Dat betekent dat u ontvangstbevestigingen en andere brieven alleen per email ontvangt. Het is raadzaam om op het aanvraagformulier meerdere emailadressen van contactpersonen te vermelden.
  3. Er worden geen gesprekken met externen gevoerd ten kantore van de CDHO. Als u de informatie die u zoekt niet via de website te achterhalen is, kunt u contact met ons opnemen via info@cdho.nl. Indien nodig kan dan een telefonische afspraak gemaakt worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Wanneer de genomen maatregelen wijzigen informeren we u hierover.

 

Webarchief