Skip navigatie

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) adviseert de Minister van OCW gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod.

Aanvragen voor nieuwe opleidingen, nieuwe vestigingsplaatsen en verplaatsingen beoordeelt de commissie op basis van de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023.

De commissie onderzoekt de doelmatigheid van het onderwijsaanbod, onder andere door het uitvoeren van sectoranalyses en adviseert het departement op basis van deze rapporten.

Daarnaast beoordeelt de CDHO aanvragen voor bestuurlijke en institutionele fusies en brengt hierover advies uit aan de Minister.

Aanvraagformulieren en handreiking

De formulieren voor het indienen van een aanvraag en de handreiking die als hulpmiddel kan dienen bij het opstellen van een aanvraag zijn te vinden op de pagina Procedures.

Privacyverklaring en cookies

De CDHO heeft een privacyverklaring opgesteld die ziet op het gebruik van persoonsgegevens bij de beoordeling van macrodoelmatigheidsaanvragen. Daarbij heeft de CDHO ook een verklaring opgenomen over het gebruik van cookies op de website. U kunt deze verklaring hier vinden.

Webarchief

De website van de CDHO wordt dagelijks digitaal gearchiveerd. U kunt het webarchief hier inzien.

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen kunt u hier raadplegen.