Skip navigatie

Taken CDHO

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is ingesteld per 1 juli 2009. Sindsdien adviseert zij de Minister van OCW. Op grond van de Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs (2023) adviseert de CDHO bij aanvragen van hoger onderwijsinstellingen inzake:

  • Nieuwe opleidingen;
  • Nieuwe vestigingsplaatsen;
  • Verplaatsing van bestaande opleidingen;
  • Fusietoetsen;
  • Herordeningsoperaties.

Daarnaast brengt de CDHO op verzoek van de Minister advies uit over ontwikkelingen op het gebied van de macrodoelmatigheid en de (mogelijke) effecten hiervan op het beleid en voert zij op verzoek van de Minister sectorale doorlichtingen uit van het bestaande opleidingsaanbod.

De Minister van OCW maakt vanaf 7 juli 2011 besluiten macrodoelmatigheid en bijbehorende adviezen van de CDHO openbaar op grond van artikel 8 jo. 9 Wet Openbaarheid van Bestuur. De CDHO ondersteunt de Minister bij deze taak door besluiten en adviezen te publiceren op deze website. De CDHO is zelf niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking of voor de inhoud van openbaar gemaakte besluiten.