De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is ingesteld per 1 juli 2009. Sindsdien adviseert zij de Minister van OCW over aanvragen macrodoelmatigheid.

Op grond van de Beleidsregel Doelmatigheid Hoger Onderwijs adviseert de CDHO de Minister bij aanvragen toets macrodoelmatigheid van hogescholen en universiteiten inzake:

–          Nieuwe opleidingen;

–          Nieuwe vestigingsplaatsen;

–          Verplaatsing van bestaande opleidingen;

–          Fusietoetsen;

–          Herordeningsoperaties.

Daarnaast brengt de CDHO op verzoek van de Minister advies uit over ontwikkelingen op het gebied van de macrodoelmatigheid en de (mogelijke) effecten hiervan op het beleid en voert zij op verzoek van de Minister sectorale doorlichtingen uit van het bestaande opleidingenaanbod.

De Minister van OCW en de Minister van EZ maken vanaf 7 juli 2011 besluiten macrodoelmatigheid en bijbehorende adviezen van de CDHO openbaar op grond van artikel 8 jo. 9 Wet Openbaarheid van Bestuur. De CDHO ondersteunt de Ministers bij deze taak door besluiten en adviezen te publiceren op deze website. De CDHO is zelf niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking of voor de inhoud van openbaar gemaakte besluiten.