De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) adviseert de Minister van OCW gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod.

Aanvragen voor nieuwe opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen beoordeelt de commissie op basis van de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs 2018.

De commissie onderzoekt de doelmatigheid van het onderwijsaanbod, onder andere door het uitvoeren van sectoranalyses en adviseert het departement op basis van deze rapporten.

Daarnaast beoordeelt de CDHO aanvragen voor bestuurlijke en institutionele fusies en brengt hierover advies uit aan de Minister.

Handreiking

De CDHO heeft een handreiking opgesteld die instellingen kunnen gebruiken als richtlijn bij het vormgeven van een macrodoelmatigheidsdossier. Deze handreiking is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel en niet als extra of alternatief beoordelingskader; er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan dit document. U kunt de handreiking hier downloaden.

 

Privacyverklaring en cookies

De CDHO heeft een privacyverklaring opgesteld die ziet op het gebruik van persoonsgegevens bij de beoordeling van macrodoelmatigheidsaanvragen. Daarbij heeft de CDHO ook een verklaring opgenomen over het gebruik van cookies op de website. U kunt deze verklaring hier vinden.

 

Webarchief

De website van de CDHO wordt dagelijks digitaal gearchiveerd. U kunt het webarchief hier inzien.

 

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen kunt u hier raadplegen.