Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier Instelling Opleiding Orientatie/niveau Status
2009/0047a Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Technologie en Samenleving in Arnhem hbo/Bachelor Negatief besluit
2009/0046 Open Universiteit Deeltijd HBO NOH-I (Informatica) hbo/Bachelor Positief besluit
2009/0045 Hogeschool Inholland Food, Commerce &Technology te Amsterdam hbo/Bachelor Positief besluit
2009/0044b Fontys Hogeschool HBO-Bachelor Sport en Bewegingseducatie Sittard naar Eindhoven hbo/Bachelor Positief besluit
2009/0044a Fontys Hogeschool HBO-B Leraar VO Lichamelijke Oefening Tilburg naar Eindhoven hbo/Bachelor Positief besluit
2009/0043 Universiteit Maastricht Master Sustainable Development wo/Master Negatief besluit
2009/0042 Erasmus Universiteit Rotterdam Initiële Masteropleiding Togamaster wo/Master Negatief besluit
2009/0041 HZ University of Applied Sciences Delta Management & Design hbo/Bachelor Anders
2009/0040 Erasmus Universiteit Rotterdam Initiële masteropleiding Aansprakelijkheid en Verzekering wo/Master Negatief besluit
2009/0039 Christelijke Hogeschool Ede Masteropleiding Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing hbo/Master Anders

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.