Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
ArtEZ
Creative Writing
hbo/Bachelor
Radboud Universiteit Nijmegen
Masteropleiding Leraar VHO Levensbeschouwing
wo/Master
HZ University of Applied Sciences
Delta Management
hbo/Bachelor
Stenden hogeschool
Fusietoets
Avans Hogeschool
Stedenbouwkundig Ontwerpen
hbo/Bachelor
HZ University of Applied Sciences
Sport- en Bewegingseducatie
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
Stedenbouwkundig Ontwerpen
hbo/Bachelor
Universiteit Leiden
Economie en Bestuur
wo/Bachelor
HZ University of Applied Sciences
International Maintenance Management
hbo/Bachelor
Avans Hogeschool
International Maintenance Management
hbo/Bachelor

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.