Skip navigatie

Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Utrecht
Dierproef(vrije) Innovaties
hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
De Haagse Hogeschool
E-commerce
hbo/Associate degree

CDHO

In behandeling bij CDHO
Hogeschool Leiden
Duurzaam Onderwijs
hbo/Master

CDHO

In behandeling bij CDHO
Christelijke Hogeschool Ede
Praktijkondersteuner Huisarts
hbo/Associate degree

CDHO

In behandeling bij CDHO
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Sociaal Financiële Dienstverlening
hbo/Associate degree

CDHO

In behandeling bij CDHO
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Human Resource Management
hbo/Associate degree

CDHO

In behandeling bij CDHO
De Haagse Hogeschool
Human Capital Innovation
hbo/Master

OCW

In behandeling bij OCW
Hogeschool Utrecht
Human Capital Innovation
hbo/Master

OCW

In behandeling bij OCW
Fontys Hogeschool
Human Capital Innovation
hbo/Master

OCW

In behandeling bij OCW
Christelijke Hogeschool Windesheim
Human Capital Innovation
hbo/Master

OCW

In behandeling bij OCW

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.