Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Finance & Control (2020/094GV, 2019/106)
hbo/Associate degree
Hogeschool van Amsterdam
Urban Technology (2020/073)
hbo/Master
Maastricht University
Brain Science
wo/Bachelor
Saxion Hogeschool
Human High Performance
hbo/Master
TU Delft
Environmental Engineering
wo/Master
Universiteit Utrecht
Zorg, Gezondheid en Samenleving (2020/049)
wo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Human Centered Artificial Intelligence
hbo/Master
Rijksuniversiteit Groningen
Systems and Control
wo/Master
Avans Hogeschool
Cabaret
hbo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Sustainable Business Transition
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.