Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Culturele Creatieve Industrie Professional
hbo/Associate degree
Hogeschool Rotterdam
Information Security
hbo/Associate degree
Universiteit Twente
Creative Technology
wo/Bachelor
De Haagse Hogeschool
Human Resources Management
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Human-centered Artificial Intelligence
hbo/Master
Wageningen Universiteit
Data Science for Food and Health (2021/028)
wo/Master
Hogeschool Utrecht
Projectmanagement (2021/023)
hbo/Master
NHL Stenden Hogeschool
Participatie en Buurtontwikkeling (2021/033)
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Participatie en Buurtontwikkeling (2021/032)
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Toegepast Recht (2021/031)
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.