Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Radboud Universiteit
Educatie in de Bètawetenschappen
wo/Master
Hogeschool Inholland
Maintenance (2020/075GV en 2019/066)
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Health en Social Work (2020/011)
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Engineering (2020/019)
hbo/Associate degree
Universiteit Leiden
Educatieve Master Primair Onderwijs (joint degree)
wo/Master
Universiteit van Amsterdam
Educatieve Master Primair Onderwijs (joint degree)
wo/Master
VU Amsterdam
Educatieve Master Primair Onderwijs (joint degree)
wo/Master
NHL Stenden
Computer Vision & Data Science (2019/062 en 2020/052GV)
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Presteren, Sport en Gezondheid
hbo/Master
NHL Stenden
Cybersafety (2019/063 en 2020/059GV)
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.