Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool Rotterdam
Sustainability Transitions
hbo/Master
De Haagse Hogeschool
Sustainability Transitions
hbo/Master
Avans Hogeschool
Sustainability Transitions
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Sustainability Transitions
hbo/Master
Christelijke Hogeschool Windesheim
Sustainability Transitions
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Sustainability Transitions
hbo/Master
De Haagse Hogeschool
Transitie naar Gezondheid en Welzijn
hbo/Master
Saxion Hogeschool
Transitie naar Gezondheid en Welzijn
hbo/Master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Transitie naar Gezondheid en Welzijn
hbo/Master
Hogeschool Rotterdam
Transitie naar Gezondheid en Welzijn
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 3.1 Wet open overheid. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.