Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Erasmus Universiteit Rotterdam
Genomics in Society
wo/Master
Hogeschool Inholland
IT Security Management (2018/073)
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde (2019/107)
hbo/Associate degree
Fontys Hogescholen
Creative Business
hbo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
E-Commerce
hbo/Associate degree
Hogeschool Rotterdam
Sales en Accountmanagement
hbo/Associate degree
Hanzehogeschool Groningen
Mechatronica in de Smart Industry (2019/099)
hbo/Associate degree
Hogeschool Utrecht
Online Contentcreator
hbo/Associate degree
Hogeschool van Amsterdam
Sport
hbo/Associate degree
Universiteit Utrecht
Global Challenges for Sustainability
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.