Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
Hogeschool van Amsterdam
Smart Asset Maintenance
hbo/Associate degree
Universiteit Maastricht
Brain Science
wo/Bachelor
Hogeschool Utrecht
Finance (2021/073)
hbo/Associate degree
De Haagse Hogeschool
Online Marketing
hbo/Associate degree
Hogeschool van Amsterdam
Klimaatpsychologie en -Gedrag (2021/053)
hbo/Master
HZ University of Applied Sciences
Engineering
hbo/Bachelor
HZ University of Applied Sciences
Chemie
hbo/Bachelor
Universiteit Maastricht
Health and Digital Transformation
wo/Master
Universiteit Maastricht
Computer Science (2021/066)
wo/Bachelor
Hogeschool INHOLLAND
Verloskunde
hbo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.