Aanvragen doorzoeken

Zoekresultaten

Dossier
Instelling
Opleiding
Orientatie/niveau
Status
HZ University of Applied Sciences
Global Project and Change Management
hbo/Bachelor
Hogeschool van Amsterdam
Urban Technology
hbo/Master
Hogeschool van Amsterdam
Cyber Security (2019/083)
hbo/Master
Theologische Universiteit Apeldoorn
Herbronning Gereformeerde Theologie: Tekst, Traditie en Toepassing (2019/082)
wo/Master
Universiteit van Amsterdam
Humans, Society and Technology (2019/076)
wo/Bachelor
Saxion Hogescholen
Social Work Langdurige Zorg (2019/091)
hbo/Associate degree
Saxion Hogescholen
Ervaringsdeskundige (2019/057)
hbo/Associate degree
Saxion Hogescholen
Engineering (2019/028)
hbo/Associate degree
Saxion Hogescholen
Engineering (2019/027)
hbo/Associate degree
TU Eindhoven
Data Science and Artificial Intelligence (2019/094)
wo/Master

Op deze internetpagina treft u de besluiten aan die de Minister heeft genomen op grond van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009, de Beleidsregel 2014 en de Regeling Macrodoelmatigheid 2018. Bij elk besluit is het advies van de CDHO aan de Minister gevoegd. Openbaarmaking van besluiten en adviezen geschiedt door de Minister van OCW op grond van art. 8 WOB. De CDHO stelt haar website ter beschikking in het kader van deze taak en publiceert de besluiten met bijbehorende adviezen op moment van ontvangst van het besluit. De CDHO is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking. Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende (zie de datum op het besluit). Indien geen bezwaar wordt ingediend tegen een besluit, is het besluit na 6 weken definitief.